ข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกงาน  
 
ขอแจ้งปฏิทินการดำเนินงานด้านการฝึกงาน ประจำภาคการศึกษาปลาย/2557
 
เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์  2558 เดือนถัดไป
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 

 
        MENU
        
สำหรับอาจารย์ ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ต้องไปนิเทศ  
   
ตรวจสอบผลตอบรับ การขอฝึกงาน
   
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ นิสิตฝึกงาน
   
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
คู่มือนิเทศนิสิตฝึกงานสำหรับอาจารย์ 
 

 

 
สถานประกอบการ ที่รับฝึกงาน

ชื่อ - ที่อยู่
จังหวัด
รายละเอียด
Hyatt Regency Hua Hin
เลขที่ 91 ซอยหมู่บ้านหนองแก ถนนหัวหิน-เขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน 77110
Tel : 0-3252-1234 Fax : 0-3252-1198
หัวหิน