รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ 2 อัตรา ของบริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด

บริษัท กรุงไทยลิสซิ่ง จำกัด ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จำนวน 2 อัตรา เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานภูมิภาคพิษณุโลก โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงินและการธนาคาร
2. บัณฑิตต้องมี GPA ไม่น้อยกว่า 2.50

ทั้งนี้ หากบัณฑิตท่านใดสนใจสามารถสมัครเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว
โดยติดต่อได้ที่ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง สำนักงานภูมิภาคพิษณุโลก
เลขที่ 59/18 ถ.บรมไตรโลกนารถ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-2111


 

ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
1. กรุงไทยลิสซิ่งรับสมัครงาน
 
ข่าวโดย : อันธิฌาญ์ กุลวัฒนสุวรรณ
ข่าวถูกเปิดอ่าน 3076  ครั้ง