ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
  จ.พิษณุโลก 65000
 • Phone:055964949
 • Email: info_bec@nu.ac.th
 • BEC
  BEC Inspiring Your Success
  Business, Economics
  and Communications

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ DAAD-scholarship programmes 2018/2019 for Thailand จำนวน 2 ประเภททุนได้แก่ 1. Master program (two DAAD Scholarship programmes) และ 2. Research grants for doctoral programmes and postdoctoral research projects ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DAAD Information Center โทร 02-286-8708 หรือ info@daad.or.th

เพิ่มเติม..

ด้วยสถาบัน RANS ประเทศรัสเซีย ประชาสัมพันธ์งานประกวดชิงรางวัล Eco World ประจำปี 2017 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.raen.info หมดเขต 30 ตุลาคม 2560

เพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ณ เมียนมาร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ http://asef.org/projects/themes/education/4104-modelasem8

เพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์งานประชุม ณ Lingan University ประเทศฮ่องกง ในหัวข้อ Contesting Globalization and Implications for Asian Pacific Higher Education : Resurgent Nationalism in International Higher Education ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560

เพิ่มเติม..

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งข้อกังวลของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้าย Fethullah Gulen Terrorist Organization (FETO) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้ทุกจังหวัดระมัดระวังการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ FETO โดยหากไม่แน่ใจ ขอให้แจ้งทางจังหวัดทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

เพิ่มเติม..

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการเงิน ทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ การสมัคร 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.bec.nu.ac.th/bpm/download.php 2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ มายัง หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ทั้งนี้สอบถามรายละเอียด ได้ที่ หน่วยบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 4819 และ 0 5596 4818 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คณะฯ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นทันที หาก คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

แจ้งเวียนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโค โดยขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมีย ภูมิภาคลูกานสก์ และภูมิภาคดาเนียตสก์ เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง และขอให้รายงานตัวกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเคียฟ ในการเดินทางเข้าออกยูเครน

เพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Changzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโอกาสที่นิสิตจะได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการใช้ชีวิตในต่างแดนและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและจีน

เพิ่มเติม..

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน ภายใต้โครงการ Siam Kubota Challenge Internship Program ตั้งแต่วันนี้ - 13 มีนาคม 2558 คุณสมบัติ 1. นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 2. ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ 1. เบี้ยเลี้ยง 500 บาท/วัน 2. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท 3. ที่พัก 4. รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สระบุรี และอ่างทอง 5. สถานพยาบาล 6. ศูนย์กีฬา ระยะเวลาการฝึกงาน 2-5 มิ.ย. 58 ปฐมนิเทศกิจกรรม Team Synergy การศึกษาดูงาน และ Farm Learning 8 มิ.ย. - 31 ก.ค. 58 ฝึกงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริงและทำกิจกรรมกลุ่ม รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตฝึกงานฤดูร้อนและสหกิจศึกษา สายงานที่รับฝึกประสบการณ์ 1. สินไหมทดแทน 2. พิจารณารับประกันภัย 3. การตลาดและงานขาย 4. บริการลูกค้า 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. บัญชีและการเงิน 7. ทรัพยากรบุคคลและงานบริหารทั่วไป 8. สื่อสารในองค์กร คุณสมบัตินิสิต 1. นิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 2. นิสิตจะต้องกำหนดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 วันทำการ 3. นิสิตต้องปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานปกติ คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08.30 - 17.00 น.) 4. นิสิตที่เข้ารับการฝึกงานจะต้องไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารัรบการฝึกปฏิบัติงานจากสถาบันการศึกษา 2. ผลการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาสุดท้าน ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 4. ประวัติส่วนตัว (Resume) กำหนดวันรับสมัครและช่วงเวลาการฝึกงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 มีนาคม 2558 สำหรับการฝึกงานในช่วงฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โทร. 0-5596-2095 E-mail: aunthichak@hotmail.com
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

รายชื่อและกำหนดการเข้าทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2557
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาสำหรับนิสิตมหาวทิยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 และ 2558 (CEPT)
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 56) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเอก ภาคเรียนที่ 1/2556

เพิ่มเติม..

ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศให้มีการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2558 และสมัครสอบล่าช้าพร้อมเสียค่าปรับ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-2 ตุลาคม 2558 ซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนสมัครสอบเรียบร้อยแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตปริญญาเอก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (คร้ังที่ 3) ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 นั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดตามเอกสารแนบ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/index_master.html

เพิ่มเติม..

เพื่อให้การจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

เพื่อให้การทำการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระไว้ ตามเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคัดเลือกผู้รับทุนอุดปนุนการวิจัยจากงบประมาณแผผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2558 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนเสริ็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าว โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..


  อ่านทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม


  อ่านทั้งหมด

หลักสูตร


ระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ติดต่อสอบถามสมัครเรียนได้ที่ 055964829 หน่วยบัณฑิตศึกษา

BEC Inspiring Your Success | Business, Economics and Communications