ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
คุณสมบัติของ Zoom
1.ใช้งานได้ทั้ง ผ่าน Web และติดตั้ง Application บนอุปกรณ์ทุกเทมเพลทฟอร์มสามารถ เชิญคนร่วมประชุมได้สูงสุด 100 คน
2.สนทนาแบบ 1 : 1 ได้ไม่จำกัดเวลา
3.สนทนาแบบกลุ่ม ได้นานสูงสุด 40 นาที
4.แอปฯ ประชุมออนไลน์ที่คุณภาพของภาพดีเยี่ยม
5.แชร์ภาพหน้าจอในกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้อย่างสวยงาม
6.แชร์ภาพหน้าจอโดยตรงจากอุปกรณ์ของคุณ
สามารถใช้งานได้ที่
คู่มือการใช้งาน
Youtube