ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โทร. 0 5596 4817 - 9
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว  

ใบสมัคร  

จำนวนที่เปิดข่าว 2336 ครั้ง