ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

BEC ดีต่อใจ ในวาระครบรอบปีที่ 14 ก้าวสู่ปีที่ 15 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

     BEC ดีต่อใจ ในวาระครบรอบปีที่ 14 ก้าวสู่ปีที่ 15 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ โดยพบกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ
1.พับถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับใส่ยาให้แก่โรงพยาบาล
2. ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
3. บริจาคเลือด ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 สภากาชาดไทย
4. บริจาคเสื้อผ้าและหนังสือ มอบสู่ มูลนิธิกระจกเงา
5. กิจกรรมสำหรับถ่ายรูปเป็นแสตมป์ที่ระลึก ร่วมกับศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลก
6. ชมกิจกรรมผลงานวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. ชมผลงานของโรงเรียนในโครงการสานพลังประชารัฐ

14-15 กันยายน 2560
บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สอบถามข้อมูลหรือร่วมสมทบบริจาคได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจฯ
โทร.055 96 4822
www.bec.nu.ac.th
E-mail: becforcsr@gmail.com