ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

BEC สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

     บุคลากรชาว BEC ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย พ.ศ. 2565 พร้อมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ

ข่าวถูกเปิดอ่าน 101 ครั้ง