ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Poppular Vote รายการเรียลลิตี้เซอร์ไววัลของคนรุ่นใหม่

     ขอแสดงความยินดี กับ นายภาคภูมิ จวนชัยนาท (น้องอาร์ต) นิสิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การสื่อสาร ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัล Poppular Vote และได้รางวัล 1 ใน 4 ของประเทศ ในรายการ Cuteboy Thailand รายการเรียลลิตี้เซอร์ไววัลของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา จัดโดย True Corp. เมื่อเร็วๆ นี้ ขอบคุณภาพจาก CR: ภาพถ่ายจากเพจ CUTEBOY Thailand

ข่าวถูกเปิดอ่าน 77 ครั้ง