ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

เสริมสิริมงคล วาระครบรอบปีที่ 14 ก้าวสู่ปีที่ 15 BEC วันที่ 14 ก.ย. 60

     เนื่องในโอกาสวาระครบรอบปีที่ 14 ก้าวสู่ปีที่ 15 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจาร์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานสมเด็จฯ พร้อมกับ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ พิธีสงฆ์ ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60 ณ คณะบริหารธุรกิจฯ ม.นเรศวร

ข่าวถูกเปิดอ่าน 232 ครั้ง