ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

บันทึกเทปรายการสองแควยามเช้า MSS Cable TV พิษณุโลก วันที่ 12 ก.ย. 60

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตตินุช วัฒนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ บันทึกเทปรายการ สองแควยามเช้า ทางสถานีโทรทัศน์ MSS Cable TV พิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการครบรอบปีที่ 14 ก้าวสู่ปีที่ 15 คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรและ Charity Booth เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้ให้แก่สังคม (CSR) ประกอบด้วย 1) กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2) กิจกรรมพับถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับใส่ยา บริจาคให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 3) กิจกรรมรับบริจาคเลือด โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย เป็นผู้รับบริจาค 4) กิจกรรมรับบริจาคเสื้อผ้าและหนังสือ มอบสู่มูลนิธิกระจกเงา 5) กิจกรรมถ่ายรูปให้เป็นรูปแสตมป์ เพื่อนำเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิต่างๆ ข้างต้น 6) กิจกรรมแสดงผลงานของคณะบริหารธุรกิจฯ 7) กิจกรรมแสดงผลงานในโรงเรียนโครงการสานพลังประชารัฐ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมทำความดีเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ MSS Cable TV พิษณุโลก

ข่าวถูกเปิดอ่าน 168 ครั้ง