ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Map

Contact

Faculty of Business, Economics and Communications
99 Moo 9, Tapho, Muang, Phitsanulok 65000
Tel 055 96 4949 (Public Relations division)
Tel 055 96 4829 (Graduate Affairs)
Tel 055 96 4811 (Graduate Affairs)
Fax 055 96 4800
Facebook : becnaresuanuniversity
Line ID : PRBECNU


Getting to Naresuan University

Travel from Bangkok to Phitsanulok on the National Highway No 117 (Nakhonsawan - Phitsanulok). Naresuan University is located on the right side of the road, approximately 117-118 kilometers from Bangkok How to travel from Phitsanulok town to Naresuan University
1. Bus PO.12 starts at the train station and Bus terminal
2.Taxi (rate 150-200 baht from town)
3. Bus stop PO.12 located near Faculty Dorm # 7, 8 in Naresuan University
***Naresuan University Public Transport is operated to serve staff and students who regularly commute within the university (orange electric busses)."
Vehicle use plays a key role in achieving a green and clean environment. It’s free of charge. Starts 6.30 a.m. – 24.00 p.m.


HOW TO FIND NARESUAN UNIVERSITY

The university is situated approximately sixteen kilometers south of Phitsanulok City, Naresuan is easily accessible to visitors. The campus provides a beautiful scene in every season and offers convenient access to international dormitories, shops, sports facilities, and a large state-of-the-art medical centre.
By Air
Phitsanulok Airport is located about three kilometers south of Phitsanulok City. There are several direct flights daily from Bangkok to Phitsanulok and also from Phitsanulok to Bangkok. The flight takes 45-50 minutes. For more information, contact Nok Air Office at tel. 0 2900 9955 or visit Nok Air Website, and Air Asia Call Center at tel. 0 2515 9999 or visit Air Asia Website, Lion Air 02-529-9999 http://www.lionairthai.com.

By Car
From Bangkok, use Highway No. 1 to Wang Noi District, and then proceed to Nakhon Sawan Province along Highway No. 32 via Ayutthaya Province, Ang-Thong Province and Sing-Buri Province. Take Highway No. 117 to Phitsanulok Province. The total distance is 337 kilometers. Moreover, you can take the same Highway to Sing-Buri Province and switch to Highway No. 11 (In Buri-Tak-Fa route), and then turn into Highway No. 12 and proceed to Phitsanulok Province via Wang-Thong District. The total distance is 450 kilometers.

By Bus
Buses depart from Bangkok's Northern Bus Terminal (Mochit 2 Bus Terminal) to Phitsanulok Province. Contact Transport Co. Ltd. at Tel: 0 2936 2852-66; Phitsanulok Yan Yon Tour at Tel: 0 2936 2924-5; Choet Chai Tour at Tel: 0 2936 0199 and Win Tour at Tel: 0 2936 3753.

By Train
Trains depart daily from Bangkok's Hua Lamphong Railway Station. Call 1690 or visit www.railway.co.th for more information.
Trains leave Bangkok for Phitsanulok daily from 7.05 a.m. to 11.30 p.m., 14 times a day. There are express trains (Sprinters) from Bangkok to Phitsanulok departing daily from 8.25 a.m. to 11.10 p.m., 5 times a day.
Trains leave Phitsanulok for Bangkok daily, from 2.05 a.m. to 11.29 p.m., 14 times a day. There are daily express trains (Sprinters) departing from Phitsanulok to Bangkok from 2.05 a.m. to 11.00 p.m., 4 times a day.