ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

การติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel 055 96 4949 (ประชาสัมพันธ์คณะฯ)
Tel 055 96 4829 (หน่วยบัณฑิตศึกษา)
Tel 055 96 4811 (หน่วยปริญญาตรี)
Fax 055 96 4800
Facebook : becnaresuanuniversity
Line ID : PRBECNU


การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยนเรศวร

หากเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์ - พิษณุโลก) มหาวิทยาลัยนเรศวรจะตั้งอยู่ทางขวามือช่วงกิโลเมตรที่ 117 - 118 สำหรับการเดินทางจากภายในตัวเมืองพิษณุโลกมาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น สามารถทำได้โดย
1.รถโดยสารประจำทาง ปอ.12 ซึ่งจะมีจุดจอดอยู่ที่ สถานีรถไฟและสถานีขนส่งพิษณุโลก
2.รถสามล้อรับจ้าง
3.รถแท็กซี่รับจ้าง (อัตราเหมาจ่าย 150 บาทจากตัวเมือง)
4.ส่วนจุดจอดรถโดยสารประจำทาง ปอ.12 ในมหาวิทยาลัยนั้นจะจอดที่ป้ายรถโดยสารประจำทางเยื้องหอพักอาจารย์ มน.นิเวศ 7,8
***สำหรับการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยจะมี "โครงการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร (ขสมน.)"
ซึ่งเป็นรถประหยัดพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าบริการรอบมหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 6.30 น. ถึง 24.00 น.


รายละเอียดการเดินทาง การเดินทางจากกรุงเทพ - พิษณุโลก

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงวังน้อย แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางตาคลี - ตากฟ้า 40 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 1) จากตากฟ้า เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 11 ไปอีก 160 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ไปอีก 17 กิโลเมตร ถึงพิษณุโลกรวมระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร หรือจากชัยนาทไม่ต้องเลี้ยวขวาไปตาคลี - ตากฟ้า แต่ขับต่อไปนครสวรรค์ใช้เส้นทางหมายเลข 117 ตรงสู่พิษณุโลก รวมระยะทาง 370 กิโลเมตร

ทางรถประจำทาง (บ.ข.ส.)
มีรถประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายเหนือทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 - 22.00 น. ทุก 1 ชั่วโมง โดยประมาณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ (02) 9378055

ทางรถประจำทางปรับอากาศ
พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ : มีรถปรับอากาศชั้น 1 จากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ทุกวัน วันละ 13 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 23.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (02) 9362924-5 วินทัวร์ : มีรถปรับอากาศชั้น 1 จากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ทุกวัน วันละ 9 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 22.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ (02) 9363753 เชิดชัยทัวร์ : มีรถปรับอากาศชั้น 1 จากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ทุกวัน วันละ 4เที่ยว ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (02) 9360198

ทางรถไฟ
รถไฟ จากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก โดยออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงวันละ 14 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.05 น. - 23.10 น. ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทรศัพท์ (02) 2237010 ต่อ 5100-1 หรือ รถไฟด่วนพิเศษ (สปรินเตอร์) จากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ทุกวัน โดยออกจากสถานีหัวลำโพงวันละ 5 เที่ยว คือ เที่ยว 08.25 น. 10.55 น. 16.35 น. 19.25 น. และ 23.10 น.

ทางเครื่องบิน
โดยบริษัท นกแอร์ มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก วันละ 3 เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นกแอร์ โทรศัพท์ (02) 6272667-8 โทรสาร (055) 301059