ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ตรวจสอบผลการขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เบอร์ สถานที่สหกิจศึกษา จังหวัด สถานะการตอบรับ อาจารย์นิเทศ
59347724 ณัฐวัฒน์ กุณาหล่าย 098-9101198 ศาลากลางจังหวัดแพร่ แพร่  
59342507 ธรรมรักษ์ แสงสีทอง 099-2988891 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  
59347908 สุชาวดี เจือวานิช 063-1147182 บริษัท ซีเอสเอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ  
 
60346733 ไอรดา ไพโรจน์ 061-2689839 Banyan Tree Spa Bangkok กรุงเทพฯ  
60346535 อรุณวรรณ จันทศร 082-6898306 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด กรุงเทพฯ  
60346528 อริศรา นารีรักษ์ 082-8842202 Banyan Tree Bangkok Hotel กรุงเทพฯ  
60346436 อภิสรา แพน้อย 098-8026547 โรงแรมคุ้มพญารีสอร์ทและสปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชั่น เชียงใหม่  
60346337 อนัญญา สิงหนาท 062-9536610 Avani Sukhumvit Bangkok Hotel กรุงเทพฯ  
60346153 สุปราณี วงษ์ใหญ่ 084-4871574 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เชียงใหม่  
60346146 สุนิสา จันทะสี 062-9548755 Dargon River Avenue (ดราก้อนริเวอร์อเวนิว) พิษณุโลก  
60345798 สรวงสุดา จิตวิขาม 092-2050792 Siam kempinski hotel Bangkok กรุงเทพฯ  
60345781 สมิตตานัญ คงวิริยะกิจ 065-4519926 Banyan Tree Spa Bangkok กรุงเทพฯ  
60345750 ศุภิสรา นนท์ตา 087-3111273 บริษัท เชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า จำกัด เชียงใหม่  
60345439 ศศิประภา เอี่ยมโต 087-7396680 โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ เชียงใหม่  
60345385 ศริญญา อินทร์ประเสริฐ 095-6361331 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด กรุงเทพฯ  
60345330 วีรวัฒน์ อ๊อดเอก 092-1953699 โรงแรมคุ้มพญารีสอร์ทและสปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน เชียงใหม่  
60345231 วิมลรัตน์ บุญพา 099-9613581 บริษัท 928 ไอเดียส์ จำกัด กรุงเทพฯ  
60345125 วลัยพร ตั้งตัว 061-2852367 shangri-La Hotel, Chiang Mai เชียงใหม่  
60344975 วรนุช เบียดนอก 091-0253316 Banyan Tree Bangkok Hotel กรุงเทพฯ  

1 2 3 4 5 6 ... 95 >>

จำนวนรายการทั้งหมด 1895 รายการ