ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

รายชื่อสถานประกอบการที่ฝ่านมา

ลำดับที่ ชื่อ-สถานที่ประกอบการ จังหวัด รายละเอียด
1 ห้างหุ้นส่วนสามัญไทยการบัญชี ที่อยู่ 83/9 ตำบลแม่สา อำเภอ แม่ริม เบอร์ 0896316247 fax รหัวไปรษณย์ 50180 เชียงใหม่ คลิก
2 บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 16 โซนเอ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา อำเภอ เขตสาทร เบอร์ 026768999 fax 026768990-1 รหัวไปรษณย์ 10330 cholthicha@burda.co.th กรุงเทพมหานคร คลิก
3 เชียงใหม่นอร์ทเทรินทัวร์ ที่อยู่ 299/69 ซอย11 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอ สันทราย เบอร์ 053343529 fax 053343529 รหัวไปรษณย์ 50210 เชียงใหม่ คลิก
4 บริษัท อินโฟโทรนิคส์ จำกัด ที่อยู่ 39/52 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ24 ตำบลบางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด เบอร์ 025835664 fax 025835664 รหัวไปรษณย์ 11120 กรุงเทพมหานคร คลิก
5 บริษัท แมพพ้อยท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 128/121 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 11 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท อำเภอ เขตราชเทวี เบอร์ 022099112 ต่อ 1407 fax 022099113, 022192765 รหัวไปรษณย์ 10400 lex@mappointasia.com กรุงเทพมหานคร
6 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ที่อยู่ 90 ต.ในเมือง อำเภอ เมือง เบอร์ 055270300 ต่อ 15511 fax 055270300 ต่อ 15512 รหัวไปรษณย์ 65000 พิษณุโลก คลิก
7 บมจ.การบินไทย ที่อยู่ 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล อำเภอ เขตจตุจักร เบอร์ 025751375 fax 025753834 รหัวไปรษณย์ 10900 กรุงเทพมหานคร
8 บริษัท โฟกัส การบัญชี จำกัด ที่อยู่ 295 ถนนลาดปลาเค้า ซอยลาดปลาเค้า55 แขวงจรเข้บัว อำเภอ เขตลาดพร้าว เบอร์ 029867258-9 fax 029867257 รหัวไปรษณย์ 10230 กรุงเทพมหานคร คลิก
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์สวรรค์การบัญชี ที่อยู่ 603/45 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง เบอร์ 055220055 fax 055220054 รหัวไปรษณย์ 65000 พิษณุโลก คลิก
10 ฝ่ายข่าวโทรทัศน์ สทท.เชียงใหม่ ที่อยู่ เลขที่ 49 ชั้น 2 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอ ช้างคลาน เบอร์ 053818061 fax 053083745 รหัวไปรษณย์ 50100 เชียงใหม่
11 บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 298 ถนนศรีวรา ซอยลาดพร้าว94 แขวงพลับพลา อำเภอ เขตวังทองหลาง เบอร์ 029344201 fax 029344726 รหัวไปรษณย์ 10310 กรุงเทพมหานคร
12 โรงแรมรายาวดี ที่อยู่ เลขที่ 214 หมู่ 2 ตำบลอ่าวบาง อำเภอ เมือง เบอร์ 075620740 fax 075620630 รหัวไปรษณย์ 81000 กระบี่
13 พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา (ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอ อำเภอเกาะลันตา เบอร์ 075607999, 0810830007 fax 075607998 รหัวไปรษณย์ 81150 training@pimalai.com กระบี่ คลิก
14 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร ที่อยู่ เลขที่ 53 ถนนกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร เบอร์ 055711117 fax 055713567 รหัวไปรษณย์ 62000 กำแพงเพชร
15 โรงแรม ซันวิง รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่อยู่ เลขที่ 22 ตำบลเชิงทะเล อำเภอ ถลาง เบอร์ 076314263 fax 076270636 รหัวไปรษณย์ 83110 ภูเก็ต
16 Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit Managed by Accor ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท33 ซอยแดงอุดม แขวงคลองตันเหนือ อำเภอ เขตวัฒนา เบอร์ 028100111 fax 022621700 รหัวไปรษณย์ 10110 กรุงเทพมหานคร
17 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่อยู่ เลขที่ 498 ตำบลเมืองเก่า อำเภอ เมือง เบอร์ 055697310 fax 055697310 รหัวไปรษณย์ 64210 สุโขทัย
18 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ เลขที่ 333 อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 3 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน อำเภอ เขตดอนเมือง เบอร์ 025355133 fax 025355728 รหัวไปรษณย์ 10210 กรุงเทพมหานคร
19 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต2 (พิษณุโลก) ที่อยู่ 59/15 ถนนไทยศิวารัตน์ ชั้น 1 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง เบอร์ 055252924 fax 055252925 รหัวไปรษณย์ 65000 พิษณุโลก
20 บริษัท โอเค แมส จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 169/19 ถนนปะติพัทธ์ แขวงสามเสนใน อำเภอ เขตพญาไท เบอร์ 026187781-4 fax 026187879 รหัวไปรษณย์ 10400 กรุงเทพมหานคร

1 2 3 4 5 6 ... 10 >>

จำนวนรายการทั้งหมด 187 รายการ