ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Master's Degree


Master of Business Administration (M.B.A.)

Main Objectives of the Curriculum
1. This program focuses on entrepreneurship to manage organizations in terms of business competitiveness and changing economics with emphasis on leadership skills and business ethics.
2. All courses are taught by experienced and well-qualified lecturers and CEOs from both private and public sectors with modern organizational management experience.
3. This program includes field trips both in Thailand and aboard (own payment).

Instructional Model
• Plan A type (Saturday-Sunday)
- Core courses (21 credits)
- Elective courses (6 credits)
- Non-credit courses (7 credits)
- Thesis (12 credits)
• Plan B (Saturday-Sunday)
- Core courses (21 credits) - Elective courses (12 credits)
- Non-credit courses (7 credits)
- Independent study (6 credits)

Specific Admission Requirements
• Plan A and Plan B
At least 1 year of work experience
• Plan B (Executive)
At least 3 years of work experience

Course Highlights
1. Entrepreneurship and Startup
2. Design Thinking
3. The Art of Organizational Communications
4. Analytical and Strategic Thinking
5. Global Business and Innovation Management
6. Consumer Insights Analysis

Student Admission
• Plan A type and Plan B (Saturday – Sunday)
Course size: 60
• Plan B (Executive) (Saturday – Sunday)
Course size: 30

Register