ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 สัมภาษณ์การเปิดหลักสูตร The Master#3 วันที่ 13 ก.พ. 61 ..อ่านต่อ..
2 Ture ปลูกปัญญา นักข่าวแห่งอนาคต วันที่ 12 ก.พ. 61 ..อ่านต่อ..
3 ข่าวสารศิษย์เก่า BEC ..อ่านต่อ..
4 พัฒนาศักยภาพวิจัย ป.เอก การจัดการการท่องเที่ยว วันที่ 3-10 ก.พ. 61 ..อ่านต่อ..
5 Congratulations Team : Fibrovera Wound Dressing วันที่ 12 ก.พ. 61 ..อ่านต่อ..
6 จัดบูธร่วมประกวด SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 วันที่ 8 ก.พ. 61 ..อ่านต่อ..
7 หารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร วันที่ 7 ก.พ. 61 ..อ่านต่อ..
8 มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตแบบอย่างในการทำความดี วันที่ 7 ก.พ. 61 ..อ่านต่อ..
9 Service learning ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ วันที่ 7 ก.พ. 61 ..อ่านต่อ..
10 บริการวิชาการ นักสื่อสารชุมชนปกป้องสิทธิ์และทรัพยากร วันที่ 5 ก.พ. 61 ..อ่านต่อ..
11 รายงานผลความก้าวหน้า กล้าใหม่ใฝ่รู้ SCB ปีที่ 12 วันที่ 6 ก.พ. 61 ..อ่านต่อ..
12 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ (ABEST21) วันที่ 2 ก.พ. 61 ..อ่านต่อ..
13 B.E.C. Give blood give Life ครั้งที่ 6 วันที่ 30 ม.ค. 61 ..อ่านต่อ..
14 เวทีผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบประชาคมประจำปี 2561 วันที่ 29 ม.ค. 61 ..อ่านต่อ..
15 เสวนาวิชาการ เตรียมความพร้อมการประกวดแข่งขัน “SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018” ..อ่านต่อ..
16 ประชุมปิดตรวจ จากสำนักงานตรวจสอบภายใน ม.นเรศวร วันที่ 25 ม.ค. 61 ..อ่านต่อ..
17 ผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ม.ค. 61 ..อ่านต่อ..
18 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร วันที่ 23 ม.ค. 61 ..อ่านต่อ..
19 ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร The Master รุ่นที่ 3 วันที่ 19 ม.ค. 61 ..อ่านต่อ..
20 เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันที่ 19 ม.ค. 61 ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 58  Next >> 


Total 1146 list