ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 รางวัลพิเศษจาก โครงการ Shopee 9.9 Contest : ก้าว เปลี่ยน โลก วันที่ 18 ต.ค. 2562 ..อ่านต่อ..
2 ศึกษาดูงานและสัมมนาเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ (AACSB) วันที่ 17 ต.ค. 62 ..อ่านต่อ..
3 ผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 13 วันที่ 10 ต.ค. 62 ..อ่านต่อ..
4 คณะผู้บริหารพบผู้นำสโมสรนิสิต BEC ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 ต.ค. 62 ..อ่านต่อ..
5 ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคนเก่ง วันที่ 9 ต.ค. 62 ..อ่านต่อ..
6 ประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ..อ่านต่อ..
7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 ต.ค. 62 ..อ่านต่อ..
8 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 ต.ค. 62 ..อ่านต่อ..
9 ประชุมเชิงนโยบาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ต.ค. 62 ..อ่านต่อ..
10 ผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 12 วันที่ 20 ก.ย. 62 ..อ่านต่อ..
11 รางวัลชมเชย RD Camp 2019 วันที่ 13-16 ก.ย. 62 ..อ่านต่อ..
12 ต้อนรับนักเรียนเข้าทัศนศึกษาจากจังหวัดสุโขทัย วันที่ 19 ก.ย. 62 ..อ่านต่อ..
13 BEC in Focus การปรับตัวของ SMEs: 2020 วันที่ 17 ก.ย. 62 ..อ่านต่อ..
14 Poppular Vote รายการเรียลลิตี้เซอร์ไววัลของคนรุ่นใหม่ ..อ่านต่อ..
15 รางวัลระดับดีเด่น Thesis Innovation Award 2019 วันที่ 4 ก.ย. 62 ..อ่านต่อ..
16 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ 2562 วันที่ 5-6 ก.ย. 62 ..อ่านต่อ..
17 เข้าร่วมประชุมทบทวนเชิงนโยบาย Retreat วันที่ 24 ส.ค. 62 ..อ่านต่อ..
18 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน วันที่ 2 ก.ย. 62 ..อ่านต่อ..
19 ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร The Master 5 วันที่ 30 ส.ค. 62 ..อ่านต่อ..
20 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.เพชรบูรณ์ วันที่ 30 ส.ค. 62 ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 72  Next >> 


Total 1429 list