ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 หารือความร่วมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อน Innovation Club ในสถานศึกษา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ..อ่านต่อ..
2 ประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือกับวิทยาพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ..อ่านต่อ..
3 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ..อ่านต่อ..
4 เข้าหารือการเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง ปริญญาตรี-โท วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ..อ่านต่อ..
5 ประชุมหารือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ..อ่านต่อ..
6 ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวสมุนไพรไทย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ..อ่านต่อ..
7 ร่วมงานสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ..อ่านต่อ..
8 รองอธิการบดี เข้าดูพื้นที่คณะบริหารธุรกิจฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ..อ่านต่อ..
9 เฉลิมฉลอง 20 ปี เศรษฐศาสตร์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ..อ่านต่อ..
10 ประชุมประชาพิจารณ์เกณฑ์ฯ สายสนับสนุน วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ..อ่านต่อ..
11 โครงการสานพลังประชารัฐ “บัญชีต้นทุนการผลิต” ..อ่านต่อ..
12 ภาควิชาการบัญชีก้าวทันการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีอากร ..อ่านต่อ..
13 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ..อ่านต่อ..
14 KM ซักซ้อความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ..อ่านต่อ..
15 อวยพรวันเกิดแด่บุคลากรเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ..อ่านต่อ..
16 BEC Big Cleaning Day วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ..อ่านต่อ..
17 B.E.C. Give blood give Life ครั้งที่ 5 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ..อ่านต่อ..
18 ผู้บริหารนำเสนอวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายด้านการบริหารงาน วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ..อ่านต่อ..
19 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 วันที่ 9 ตุลาคม 60 ..อ่านต่อ..
20 ผู้บริหาร มอบนโยบายบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 55  Next >> 


Total 1095 list