ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 BEC ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ..อ่านต่อ..
2 ผู้บริหารพบบุคลากร BEC ครั้งที่ 39 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ..อ่านต่อ..
3 BEC Postgraduate Open Day 2022 ..อ่านต่อ..
4 CONNEXT ED ปี 3 การทำมาค้าขายโรงเรียน ..อ่านต่อ..
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms และ Microsoft Forms ..อ่านต่อ..
6 BEC สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ..อ่านต่อ..
7 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ..อ่านต่อ..
8 BEC สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2566-2570 ..อ่านต่อ..
9 The 9th National Colloquium 2022 ..อ่านต่อ..
10 AACSB : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AACSB ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อบรมความรู้การก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล ..อ่านต่อ..
11 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565 ..อ่านต่อ..
12 รายงานการเตรียมความพร้อม Colloquium 2022 ..อ่านต่อ..
13 เทคนิควิธีการเขียนงานวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2 ..อ่านต่อ..
14 BEC ต้อนรับคณะดูงาน จาก มทร.อีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) ..อ่านต่อ..
15 BEC in Focus นำอย่างไรในวิกฤติ : พลิกวิกฤตินำโอกาส ..อ่านต่อ..
16 เทคนิควิธีการเขียนงานวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1 ..อ่านต่อ..
17 ผู้บริหารพบบุคลากร BEC ครั้งที่ 37 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ..อ่านต่อ..
18 BEC ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มน. ..อ่านต่อ..
19 ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ..อ่านต่อ..
20 หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานวิชาการตามเกณฑ์ พ.ศ. 2564 ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 85  Next >> 


Total 1693 list