ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินรายได้) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ..อ่านต่อ..
2 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรสายบริการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ..อ่านต่อ..
3 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ (เงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ..อ่านต่อ..
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ..อ่านต่อ..
5 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรสายบริการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ..อ่านต่อ..
6 ประกาศคณะบริหารธุรกิจฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ..อ่านต่อ..
7 ประกาศคณะบริหารธุรกิจฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการเงิน ..อ่านต่อ..
8 รับสมัครพนังงานราชการทั่วไปเงิน ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (เงินรายได้) ..อ่านต่อ..
9 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ..อ่านต่อ..
10 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ..อ่านต่อ..
11 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ..อ่านต่อ..
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ..อ่านต่อ..
13 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ..อ่านต่อ..
14 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการเงิน ..อ่านต่อ..
15 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ..อ่านต่อ..
16 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ..อ่านต่อ..
17 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการเงิน ..อ่านต่อ..
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ(เงินรายได้) ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ..อ่านต่อ..
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ..อ่านต่อ..
20 ขยายเวลา คณะบริหารธุรกิจ ฯ ม.นเรศวร เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  Next >> 


Total 82 list