ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ DAAD-scholarship programmes 2018/2019 for Thailand ..อ่านต่อ..
2 ประชาสัมพันธ์งานประกวดชิงรางวัล Eco World ..อ่านต่อ..
3 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ Meji University ASEAN center ประเทศไทย ..อ่านต่อ..
4 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ณ เมียนมาร์ ..อ่านต่อ..
5 ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ "J-MAT Next Gen" ภายใต้แนวคิด "Turning Point" Become a New You ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th ..อ่านต่อ..
6 BEC ดีต่อใจ ในวาระครบรอบปีที่ 14 ก้าวสู่ปีที่ 15 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ..อ่านต่อ..
7 ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมนานาชาติของ AUN ณ เชียงใหม่ ..อ่านต่อ..
8 ประชาสัมพันธ์งานประชุม ณ Lingan University ประเทศฮ่องกง ..อ่านต่อ..
9 ประชาสัมพันธ์งานประชุม ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ..อ่านต่อ..
10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจ (Biz Giant Talk) หัวข้อ มุ่งสู่การทำงานที่เป็นเลิศ...ด้วยพลังทีมสร้างสรรค์" ..อ่านต่อ..
11 สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์" ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.royin.go.th ..อ่านต่อ..
12 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Changzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน ..อ่านต่อ..
13 ประชาสัมพันธ์การบรรยายหัวข้อ Studies in France and Scholarships ..อ่านต่อ..
14 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จัดโครงการประกวด NU i2P 2017 Contest รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.055968720 หรือ Sci.Park@nu ..อ่านต่อ..
15 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017 ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ..อ่านต่อ..
16 ประชาสัมพันธ์ สหประชาชาติเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ในโครงการงาน Young Professionals Programme ..อ่านต่อ..
17 ประชาสัมพันธ์ Programs A&B 2017-2 ของ UMAP ด่วน ..อ่านต่อ..
18 ประชาสัมพันธ์งานประชุมของมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ร่วมกับ SMU สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 ..อ่านต่อ..
19 กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้าย FETO สาธารณรัฐตุรกี ..อ่านต่อ..
20 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขยายเวลาเปิดรับผลงานโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 25  Next >> 


Total 481 list