ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน Inter-University Basketball competition and Cheerleading Competition ..อ่านต่อ..
2 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship programme ประจำปี 2562 ..อ่านต่อ..
3 ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม ณ ประเทศอินเดีย ..อ่านต่อ..
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ BEC in focus ..อ่านต่อ..
5 ประชาสัมพันธ์ทุน ASEA-UNINET Staff exchange, one month scholarship, 2018 ณ ประเทศออสเตรเลีย ..อ่านต่อ..
6 ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยฯ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ..อ่านต่อ..
7 ประชาสัมพันธ์ UTM Summer ณ มาเลเซีย ..อ่านต่อ..
8 ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ณ กรุงเทพ ..อ่านต่อ..
9 ประชาสัมพันธ์ international Social Business Summer Program in Bangladesh ..อ่านต่อ..
10 ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนากรณ๊ศึกษาระดับนานาชาติ (NIDA) ..อ่านต่อ..
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมืออรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 8 ..อ่านต่อ..
12 ประชาสัมพันธ์ International conference ณ อิหร่าน ..อ่านต่อ..
13 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 ..อ่านต่อ..
14 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Mokwon University เกาหลี (มีค่าใช้จ่าย) ..อ่านต่อ..
15 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว ณ Takushoku University ประเทศญี่ปุ่น ..อ่านต่อ..
16 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka International University (OIU) ญี่ปุ่น ..อ่านต่อ..
17 SBM-ITB อินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์ Summer school program ..อ่านต่อ..
18 AAPBS แจ้งเวียนงานประชุมวิชาการ ..อ่านต่อ..
19 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี ..อ่านต่อ..
20 ประชาสัมพันธ์โครงการ Asia summer program 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 27  Next >> 


Total 536 list